Reklama
 
Blog | Vlaďka Jelínková

České korupční perpetuum mobile

Trestní stíhání komanda ČEZ, oficiálně útvaru NTZ, bylo zastaveno. Jak cituje server Aktuálně jeden ze svých zdrojů: "V rámci předběžného projednání obžaloby se dospělo k závěru, že se nejedná o trestný čin."

Vlastně by člověka už ani nemělo překvapovat, že je překvapený (pokud ještě vůbec překvapený je). Vždyť je to klasický český scénář: média něco odhalí, měsíc máme vystaráno o počtení a témata k diskuzi, pak je přibližně rok dva ticho, a potom se objeví malá zpráva, že trestní stíhání bylo pro nedostatek důkazů či pro shledání neviny zastaveno. Zprávě většinou už ani není přikládána velká pozornost, neboť titulky plní další z korupčních trháků. Mohu třeba jen tak pro zajímavost položit malou čtenářskou anketu: vzpomenete si ještě na aféru poslance Wolfa, díky němuž v podstatě padla česká vláda v době českého předsednictví EU? A víte, jak tato aféra dopadla či jak se vyvíjí?

Mám jisté obavy, že podobně to dost možná dopadne i s kauzou korupce na ministerstvu obrany a ministerstvu životního prostředí. Kolem února přestanou noviny o těchto již “únavných a nečtených” úplatcích psát (dost možná protože se vynoří něco nového) a příští rok v létě se objeví malá zprávička, že vyšetřování bylo odloženo či že Pavel Drobil ani nikdo jiný z ministerstva nemohl být pro nedostatek důkazů odsouzen (nahrávky totiž dokládají pouze neuskutečněný záměr a za nespáchaný trestný čin přece člověk nemůže být poslán za mříže…).

Nový protikorupční zákon se také nakonec neschválí, protože jedněm bude vadit přílišný zásah do soukromí, druhým zase přílišná mírnost zákona (a než schválit něco mírného, “polovičatého”, tak radši neschválit nic). Například volání po odpovědnosti úředníků za způsobenou škodu, které by měl nový zákon vyslyšet, komentuje Nečas slovy „Požadujeme doplnit tento bod o analýzu, proč musí být vytvářen úplně nový zákon.“ Zadávání analýz a auditů (nejlépe nějakým ověřeným a osvědčeným firmám) se zdá být všelékem na naše problémy (až na to, že místo o všelék se jedná pouze o stokrát opakované stanovení diagnózy, které ve výsledku stejně nevede k žádným opatřením).

Reklama

Prostě české korupční perpetuum mobile se stále úspěšně točí, aniž by mu hrozilo, že ho snad vyvede z rovnováhy nějaký nový zákon či konečně jednou úspěšně vyřešná kauza…