Reklama
 
Blog | Vlaďka Jelínková

O lásce

Druhý díl adventního fotografického seriálu - pár obrázových klišé ze zamilované Paříže. Pokud má člověk trochu otevřené oči, tak se tomuto pro Paříž tak typickému tématu prostě nevyhne.  A také pár adventních slov o lásce, nejen partnerské...

 

 

 

Reklama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K druhému adventnímu dílu fotografií dodávám první díl malého duchovního zastavení, která v křesťanství k přípravě na vánoční svátky patří, protože nákup dárků v přeplněných nákupních centrech ne vždy přináší vnitřní radost z blížících se Vánoc…

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.  

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno.  

Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné; až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.  

A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.

Bible, 1. List Korintským, 13. kapitola

První díl adventního seriálu zde.