Reklama
 
Blog | Vlaďka Jelínková

Náš soused světový lídr

V pátek přebralo Polsko od Maďarska půlroční štafetu předsednictví Evropské Unie. Do našich sousedů jsou vkládany velké naděje. Dostojí jim Polsko a stane se opravdovým regionálním, potažmo i světovým lídrem, či zklame stejně jako Česko?

„Jsme připraveni vést Evropu,“ řekl v únoru ministr pro evropské záležitosti Mikolaj Dowgielewicz. „Chceme Evropanům ukázat naše nadání a entuziasmus. Předsednictví nám dává šanci představit Polsko jako zemi oddanou evropským ideálům, která je schopná řídit rozhodovací procesy, a která se zařadí po bok zemí, jež zanechaly na utváření Evropy svůj otisk.“

Polsko se chce Evropě ukázat jako sebevědomý lídr, jako země, která již překonala problémy postkomunistické transformace. „Polské předsednictví bude naprosto odlišné od předsednictví maďarského, které bylo poznamenáno nacionalistickou vládou zaměřující se vesměs na regionální témata,“ předvídá francouzský geopolitik Michel Foucher.

 

Reklama

Velká témata jako priority předsednictví

Jako priority svého předsednictví si Polsko stanovilo posílení  Evropské obranné agentury, čímž chce posunout do popředí otázku společné obranné politiky. Prioritou je také energetická kapitola, která se dotkne i evropsko-ruských vztahů, ke kterým bylo Polsko vždy velmi skeptické. Jeho pozici však paradoxně změnila letecká katastrofa u Smolensku v dubnu 2010, při níž spolu s dalšími 95 pasažéry zahynul tradičně protirusky a protievropsky orientovaný prezident Lech Kaczynski, který letěl na vzpomínkovou akci k výročí katyňského masakru. Kaczynského nahradil k zahraničí mnohem vstřícnější Bronislaw Komorowski, jenž podpořil proevropskou politiku premiéra Donalda Tuska, předsedy strany Občanská platforma. „Spory jsou nedílnou součástí demokracie, ovšem musíme zajistit, aby tyto spory nezabraňovaly spolupráci,“ vyjádřil se Komorowski po svém zvolení.

Během polského předsednictví se také bude připravovat dlouhodobý rozpočet Evropské unie na období 2014-2020. Polsko se zasazuje o to, aby rozpočet nebyl krácen, ale aby naopak byla podpořena myšlenka rostoucí Evropy, kterou představuje strategický plán Evropské komise nazvaný Evropa 2020. Polsko je stejně jako Česko jednou ze zemí, která z unijního rozpočtu nejvíce profituje – příjmy obou zemí převyšují jejich odvody. Při projednávání rozpočtu však Polsko pravděpodobně narazí na odpor rozvinutých zemí, které jsou nyní naopak čistými plátci, a to především Německa, Francie a Velké Británie.

Tusk se chce zasadit také o prosazení tzv. „Single Market Act“, rozsáhlého projektu posilujícího jednotný trh. Jeho přijetí by mělo významným způsobem pomoct evropskému hospodářství.

 

Vzor demokratizace

 „Evropa těžící ze své otevřenosti“ – tak zní poslední z priorit, v rámci které se chce Varšava zasadit o další rozšíření EU, o posílení „východního partnerství“ se zeměmi jako je Ukrajina či Bělorusko. „Musíme také mluvit o tom, co chtějí staré země Unie, a ty se, možná přehnaně, bojí problému velké migrace ze Severní Afriky. Musíme o tom jednat i proto, že za chvíli můžeme mít problém v Bělorusku, kde je čím dál tím hůř. Ačkoli se zdálo, že Lukašenkův režim je silný, situace se vyvíjí překvapivě rychle. Může tam dojít k explozi a budeme mít několik desítek tisíc uprchlíků na hranici,“ předvídá maršálek polského Senátu Bogdan Borusewicz. Polsko je jedním z největších podpůrců běloruské opozice, polské Ministerstvo zahraničních věcí financuje za podpory Spojených států amerických Televizi Belsat, která pro Lukašenkovy odpůrce představuje významný zdroj nezávislých informací.   

Stejně tak chce Polsko podpořit i demokratizaci v Severní Africe. A právě roli Polska v transformačním procesu afrických zemí zdůraznil i prezident Spojených států amerických Barack Obama při své víkendové návštěvě Polska: „Polsko je modelem demokratické transformace,“ prohlásil, „a mělo by si uvědomit, že pokud bude nadále jednotné a bude růst tímto tempem dalších 25 let, nestane se pouze evropským, ale celosvětovým lídrem.“

 

 Hospodářský zázrak a strategický partner USA

Pro Spojené státy je Polsko i důležitým vojenským strategickým partnerem, a to především pro svou geografickou polohu a velikost. Amerika potřebuje silný stát, který zabrání přílišnému rozmachu Ruska na západ. Německo, které tuto roli hrálo během studené války, ztratilo tuto pozici díky příliš mnoha společným německo-ruským zájmům. Polsko však s Ruskem nadále soupeří, a to i přes současné vřelejší vztahy.

„Polsko je dnes pro USA jednou z nejdůležitějších zemí světa, a to kvůli Rusku. Kdyby Rusko upadalo, byly by americké zájmy v Polsku minimální. Rusko však roste,“ myslí si americký politolog George Friedman a zároveň předvídá Polsku zářnou budoucnost. „Na začátku dvacátého století nikdo netušil, že z USA bude světová mocnost. Světové mocnosti se vyvíjí velmi rychle a většinou jsou to země, na které předtím nikdo nesázel.“

I polské hospodářství dokazuje, že země se dostala nejen z politických, ale i ekonomických posttransformačních problémů. Jeho ekonomika roste ročně o 4 procenta a jako jediná v EU se nezastavila ani během krize. „Polsko má 38 milionů obyvatel a velký vnitřní trh, představuje čtvrtinu obyvatel a třetinu HDP střední a východní Evropy. V porovnání k sousednímu Slovensku, jehož 85 procent HDP tvoří export, představuje u Polska export méně než 40 procent. Není u nás ani průmyslová monokultura soutředící se na automobilový průmysl jako u některých jiných sousedů,“ vysvětluje vícepremiér a ministr průmyslu Waldemar Pawlak polský hospodářský zázrak.

Největším problémem, který doposud polský rozvoj brzdil, byla chybějící infrastruktura. Tu však chce Polsko do roku 2012, kdy bude hostit fotbalový šampionát EURO, pozvednout na evropskou úroveň. Podle prognózy Centra pro evropské politické studie (CEPS) z února 2010 překoná polské hospodářství v roce 2040 dokonce i Německo.  

 

Dostojí velkým očekáváním?

Polsko však může stejně jako Česko velké naděje zklamat. „Od nás se očekávalo, že budeme středoevropským tygrem, že budeme mostem mezi východem a západem. Proto jsme z nových členských zemí EU byli po Slovinsku hned druzí, kteří měli předsednictví. Tyto naděje jsme však svou politickou rozštěpeností a nespolehlivostí značně zklamali. Díky naší neochotě přijmout euro, provést reformy a zajistit právní ochranu jsme značně zbrzdili i rozvoj našeho hospodářství, které brzy může za ostatními středoevropskými zeměmi zaostávat,“ říká místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček.

Průběh polského předsednictví ohrožují především říjnové parlamentní volby. Podle prognóz zatím vede vládní  proevropská strana Občanská platforma Donalda Tuska, která nyní tvoří koalici s Polskou lidovou stranou. Do voleb však ještě zbývají více než tři měsíce a bratr zemřelého prezidenta Jarosław Kaczyński z nacinálně-konzervativní strany Právo a spravedlnost slibuje protiútok.

Francouzský geopolitik Michel Foucher však Polsku věří. „Důležité je, že nejen ostatní vkládají do Polska velké naděje, ale že i samo Polsko je sebevědomé a je připravené převzít zodpovědnost, být jednotné. Polsko je velmi ovlivněno křesťanstvím a jistým mesianistickým viděním sebe sama. Vnímá se jako Amerika Evropy, jako Bohem vyvolená země. Vidí se podobně, jako se v minulosti viděla Francie – jako prvorozená dcera církve. A to posiluje jeho sebevědomí.“

 

Zajímavé články:  

Polsko, nová evropská velmoc? (Rozhovor s americkým politologem Georgem Friedmanem): http://www.politik.de/forum/internationale/208661-polen.html

Co spojuje Polsko a USA: http://www.nytimes.com/2011/05/27/opinion/27iht-edbrzezinski27.html?_r=1

Polsko si bere během předsednictví za vzor Francii: http://fr.myeurop.info/2011/02/17/presidence-de-l-ue-la-pologne-prend-la-france-pour-modele-1516

Priority polského předsednictví: http://prezydencjaue.gov.pl/en/what-is-the-presidency/430-the-priorities-of-the-polish-presidency-of-the-eu-council

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/informace-o-agende-evropske-unie-behem-polskeho

http://www.euractiv.de/zukunft-und-reformen/artikel/eu-agenda-das-programm-der-polnischen-ratspraesidentachaft-004897

Barosso předvídá v Polsku úspěch „Evropy 2020“: http://www.euractiv.com/en/priorities/poland-barroso-predicts-europe-2020-success-news-497641

Evropa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_en.htm

Rozpočet EU: http://www.euractiv.de/finanzplatz-europa/artikel/eu-haushalt-debatte-um-nettozahler-und-nettoempfanger-004838

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/abc/budget/index_cs.htm

Single Market Act: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/239&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/469&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en