Reklama
 
Blog | Vlaďka Jelínková

Femme fatale

Pár fotografií pařížských dam, madam a mademoiselle, diskrétních i vyzývavých koček a šelem, které budí pozornost kolemjdoucích...

 

 

Reklama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo našel ženu, našel dobro a došel u Hospodina zalíbení.

Bible, Přísloví 18,22

 

Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe.

Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev; vždyť jsme údy jeho těla.

‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo.‘

Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev.

A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu.

Bible, Efezským 5,28-33

 

Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly.

Srdce jejího muže na ni spoléhá a nepostrádá kořist.

Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život.

Bible, Přísloví 33,10-12

 

Užívej života se ženou, kterou sis zamiloval, po všechny dny svého pomíjivého života. To ti je pod sluncem dáno po všechny dny tvé pomíjivosti, to je tvůj podíl v životě při tvém klopotném pachtění pod sluncem.

Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš.

Bible, Kazatel 9,9-10